Regulamin sklepu

§ 1 Postanowienia ogólne 

 1. Regulamin określa zasady dokonywania sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość w sklepie internetowym dostępnym pod adresem www.karfidesign.com (dalej jako „Sklep”). Organizatorem Sklepu jest Justyna Matuszek prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Studio Justyna Matuszek, ul. Wierzbowa 19, 47-320 Gogolin NIP: 9910428389 REGON: 360462144 (dalej jako „Sprzedawca”).
 2. Klientem Sklepu może być osoba fizyczna pełnoletnia, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przyznano zdolność prawną (dalej jako „Klient”). Klientem sklepu może być w szczególności konsument jako osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (dalej jako „Konsument”). 
 3. Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać korzystając z adresu poczty elektronicznej: karfidesign@gmail.com
 4. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 5. Sklep internetowy Karfi design prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 6. Wszystkie Towary oferowane w sklepie są nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. 
 7. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet. 
 8. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.
 9. Sprzedawca wykorzystuje pliki typu cookies w związku z gromadzeniem informacji związanych z korzystaniem ze Sklepu, w celu utrzymania sesji Klienta po zalogowaniu bez konieczności ponownego logowania na każdej podstronie Sklepu oraz w celu tworzenia statystyk oglądalności podstron Sklepu. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem Sklepu wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę Klienta. 

 

§ 2 Składanie zamówień

 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki. Klient pokrywa koszt wysyłki wybierając opcje dostawy w formularzu zamówienia.  
 2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową www.karfidesign.com
 3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.
 4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe, w tym dokładny adres, na który towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
 5. W wypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 6. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury z załącznikami, faktury korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 7. W trakcie składania Zamówienia Klient wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych sklepu internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 8. Zakup towarów prezentowanych w Sklepie dokonywany jest na warunkach obowiązujących w chwili złożenia zamówienia, w szczególności po cenie obowiązującej w chwili złożenia zamówienia i na podstawie Regulaminu o treści obowiązującej w chwili złożenia zamówienia. Cena towaru po otrzymaniu elektronicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Klienta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie.
 9. Sprzedawca może generować kody rabatowe, które następnie będą udostępniane Klientom w celach promocyjnych. Kody rabatowe generowane przez Sprzedawcę mogą być wykorzystywane w odniesieniu do wszystkich lub jedynie niektórych towarów dostępnych w Sklepie.
 10. Kody rabatowe są jednorazowego użytku i mogą być wykorzystane w terminie wskazanym w wiadomości elektronicznej lub ulotce otrzymywanej przez Klienta wraz z kodem rabatowym. Skorzystanie z kodu rabatowego przez Klienta powoduje obniżenie ceny zakupionych towarów o odpowiedni procent, zgodnie z wiadomością otrzymaną przez Klienta wraz z kodem rabatowym. Kod rabatowy nie podlega wymianie na gotówkę.
 11. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze Sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia. 
 12. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia, w przypadku płatności przelewem.
 13. W przypadku realizacji zamówienia indywidualnego termin realizacji jest ustalany z Klientem i rozpoczyna się od dnia, w którym ustalono wszystkie szczegóły zamówienia.  

 

§ 3 Dostawa

 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić. 
 2. Towar w zależności od wyboru rodzaju przesyłki jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich / poczty / paczkomatu.
 3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym towarze. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (1-2 dni robocze). 
 4. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi na stronie Sklepu.
 5. Na czas realizacji zamówienia składają się:
  a)    kompletowanie;
  b)    pakowanie i przygotowanie paczki do wysyłki;
  c)    czas dostawy przez firmę kurierską.
 6. Sklep realizuje wysyłki w przeciągu 14 dni roboczych od momentu wpłynięcia zamówienia.
 7. W trakcie trwania różnego rodzaju promocji i dużej liczby składanych zamówień przez Klientów, czas realizacji może przedłużyć się do 18 dni roboczych.

 

§ 4 Płatności

 1. Klient dokonuje wyboru sposobu płatności w trakcie składania zamówienia. 
 2. Na każdy sprzedany towar Sklep wystawia paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).
 3. Klient może wybrać formę płatności za zamówione towary spośród form przedstawionych poniżej: 

  a) przelew bankowy na konto Sprzedawcy,
  b) przelew bankowy lub płatność kartą,
  c) płatność kartą podarunkową.

a) Przelew bankowy
Po zakupie wybranego towaru Klient otrzymuje mailem numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Opłatę za towar i przesyłkę należy dokonać natychmiast po otrzymaniu elektronicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia. W razie braku płatności w przeciągu 3 dni zamówienie zostaje anulowane, a umowa zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą ulegnie automatycznemu rozwiązaniu. 

Po zaksięgowaniu wpłaty zamówienie zostaje przyjęte do realizacji.

DANE DO PRZELEWU:

Studio Justyna Matuszek
09 1090 2590 0000 0001 2774 9320
W tytule przelewu należy podać NUMER ZAMÓWIENIA.

b) Przelew bankowy lub płatność kartą

Dostępne formy płatności - karty płatnicze:

- Visa

- Visa Electron

- Mastercard

- MasterCard Electronic

- Maestro

Na naszym sklepie płatności obsługiwane są przez firmę Blue Media S.A z siedzibą w Sopocie, ul. Haffnera 6, kod pocztowy: 81-717, KRS: 0000320590. 

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, Sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.

Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą Sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.

 

c) Karta podarunkowa

Karty podarunkowe mogą być nabywane przez Klienta w taki sam sposób jak towary Sprzedawcy. Dostarczenie Karty podarunkowej następuje poprzez przesłanie jej elektronicznej wersji na adres e-mail Klienta lub wskazany przez niego adres osoby obdarowanej.

Karty podarunkowe mogą być przekazywane Klientowi jako prezenty lub nagrody w konkursach. 

W przypadku wykorzystania Karty podarunkowej Klient może zapłacić za zamówione towary do wartości nominalnej Karty podarunkowej, poprzez wpisanie kodu umieszczonego na Karcie podarunkowej w przeznaczonym do tego okienku formularza zamówienia. 

Każda Karta podarunkowa zawiera wskazanie jej wartości nominalnej oraz termin ważności. 

Karta podarunkowa jest ważna przez 12 miesięcy od daty jej wystawienia. Minimalna wartość karty to 100 zł. Karta podarunkowa może być wykorzystana przez Klienta najpóźniej w ostatnim dniu oznaczonego na niej terminu ważności. 

Karta podarunkowa może być wykorzystana jednorazowo i nie podlega zwrotowi lub wymianie. Karta podarunkowa nie pokrywa kosztów dostawy. 

Niewykorzystanie Karty podarunkowej zgodnie z terminem ważności jest równoznaczne z jej utratą i nie stanowi podstawy do wystąpienia jego posiadacza wobec Sklepu z roszczeniami w tym zakresie. 

Nabycie produktów za pomocą Karty podarunkowej nie ogranicza możliwości skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że środki pieniężne należy wykorzystać na inny produkt dostępny w Sklepie. 

Nabycie produktów za pomocą Karty podarunkowej nie ogranicza ani nie wyklucza praw Klienta wynikających z gwarancji lub niezgodności towarów z umową. W przypadku niewykorzystania pełnej wartości Karty podarunkowej, sklep nie zwraca różnicy. 

Klient kupujący Kartę podarunkową, jak również posiadacz Karty podarunkowej, zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem. 

Zakup Karty podarunkowej stanowi potwierdzenie, że Klient akceptuje warunki zawarte w niniejszym regulaminie. 

 

§ 5 Odstąpienie od umowy i zwroty

 1. Klient, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy.
 2. Klient odstępujący od umowy musi dostarczyć Sprzedawcy produkt wraz z dowodem zakupu oraz wypełnionym Oświadczeniem odstąpienia od umowy (Załączniki nr 1)
 3. Zwracane towary należy wysłać na adres Karfi design:
  Studio Justyna Matuszek
  ul. Wierzbowa 19
  47-320 Gogolin 
 4. Prawo odstąpienia, o którym mowa powyżej, może zostać zrealizowane z wykorzystaniem Oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu. Załącznik nr 1 do Regulaminu stanowi jedynie wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy i nie jest wiążący dla Klienta.
 5. Koszt zwrotu zakupionego produktu ponosi Klient.
 6. Klient zobowiązany jest odesłać dostarczone zamówienie w stanie niezmienionym – w oryginalnym opakowaniu, w którym towar został odebrany przez Klienta, wraz ze wszystkimi elementami dostarczonymi Klientowi. Zwracany towar Klient może dostarczyć w opakowaniu zastępczym, które będzie zapewniało odpowiedni poziom ochrony towaru podczas transportu. 
 7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. 
 8. Sklep zwraca na rachunek bankowy Klienta należność za zwrócone zamówienie.
 9. Przedmioty noszące ślady użytkowania oraz przedmioty wykonane na zamówienie nie podlegają zwrotowi. 

 

§ 6 Reklamacja

 1. Jeżeli towar sprzedany ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni towar wadliwy na wolny od wad. 
 2. Składając reklamację należy dostarczyć do Sprzedawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym (Załącznik nr 2 do Regulaminu). Załącznik nr 2 do Regulaminu stanowi jedynie wzór zgłoszenia reklamacyjnego i nie jest wiążący dla Klienta
 3. Reklamowane towary należy wysłać na adres Karfi design:
  Studio Justyna Matuszek
  ul. Wierzbowa 19
  47-320 Gogolin 
 4. Koszt zwrotu rzeczy ponosi Klient. 
 5. Jeżeli towar sprzedany ma wadę, Klient może żądać:
  1. wymiany towaru na wolny od wad. W przypadku ceramiki - jeżeli jest posiadany w asortymencie.
  2. zwrot wartość kupionego towaru. Zwrotu płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji. 
 6. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
 7. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.
 8. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, Klientowi przekazane zostanie szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji i w ciągu 14 dni roboczych odesłany zostanie, na koszt Sprzedawcy, reklamowany produkt. 
 9. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 10. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia wynikające z winy Klienta. Z racji na specyfikę sprzedawanego asortymentu wszelkie stłuczenia, ukruszenia i pęknięcia na ceramice nie są podstawą do złożenia reklamacji.
 11. Reklamacji nie podlegają różnice w kolorystyce towaru spowodowane różnicami wynikającymi z ustawień monitora oraz wyświetlanego obrazu. 
 12. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi ślady uszkodzenia należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkód oraz skontaktować się z obsługą sklepu. Protokół powinien zawierać: datę, godzinę dostawy oraz opis szkód. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń z tytułu utraty lub uszkodzenia przesyłki w transporcie.
 13. Wadliwy towar Klient powinien dostarczyć w oryginalnym, opakowaniu, w którym towar został odebrany przez Klienta, wraz ze wszystkimi elementami dostarczonymi Klientowi. Wadliwy towar Klient może dostarczyć w opakowaniu zastępczym, które będzie zapewniało odpowiedni poziom ochrony towaru podczas transportu. 

 

§ 7 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Klienta podlegają ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych obowiązującego od 25 maja 2018 r. („RODO”).
 2. Administratorem danych osobowych Klienta jest Sprzedawca.
 3. Dane osobowe Klienta wykorzystywane są w zakresie niezbędnym do wykonania umowy zawartej ze Sprzedawcą. Na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych w ten sposób Klient wyraża zgodę w procesie składania zamówienia w Sklepie. 
 4. Dane osobowe Klienta mogą być również wykorzystywane do przesyłania informacji dotyczących towarów i usług świadczonych przez Sprzedawcę. Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych. Przetwarzanie danych osobowych w ten sposób wymaga odrębnej zgody Klienta, wyrażonej w procesie składania zamówienia w Sklepie. 
 5. Zgody o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, Klient może w każdym czasie cofnąć poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia w formie pisemnej lub elektronicznej.
 6. Dane osobowe Klienta przetwarzane są w sposób uniemożliwiający dostęp osób trzecich. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku z działaniem Sklepu. Sklep podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 7. Klient ma w każdy czasie prawo wglądu w swoje dane osobowe, ich poprawiania i zmiany.

 

§ 8 Własność intelektualna

 1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć, reprodukcji i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sprzedawcy. Wszelkie prawa do Sklepu, w szczególności majątkowe prawa autorskie do projektu graficznego Sklepu, prawa własności intelektualnej, prawa do nazwy Sklepu, domeny, logotypów, należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem lub za pisemną zgodą Sprzedawcy. 

 

§ 9 Zmiana Regulaminu

 1. Klienci zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail. 
 2. Klient akceptuje lub nie, jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe. 
 3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia danych w każdym czasie. 
 4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

 

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).


Załącznik nr 1:

Formularz Zgłoszenia Reklamacji

Załącznik nr 2:

Formularz Oświadczenia o Odstąpieniu od umowy


do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl